Thanh toán khi nhận hàng
Giao hàng toàn quốc
Thi công nhà hàng 0984.11.15.15
Danh mục sản phẩm

Tủ Hấp giò chả 8 khay gas

Nhà sản xuất : Vi?t Nam

11.400.000₫

10.700.000₫

 T? h?p giò ch? dùng gaT? h?p giò ch? dùng gas ???c thi?t k? có h? th?ng ?ánh l?a b?ng magneto, l?p cách nhi?t và các khay n?u theo công ngh? hi?n ??i s? mang ??n cho ng??i dùng nh?ng m? h?p ch? ch?t l??ng nh?t mà r?t ti?t ki?m th?i gian.
T? h?p giò ch? ph?c v? trong các b?p ?n công nghi?p, nhà hàng, khách s?n…nh?ng h? gia ?ình làm giò ch? s? l??ng l?n
 

T? H?P GIÒ CH? CÒN DÙNG ?? N?U C?M CÔNG NGHI?P

- T? có k?t c?u cho phép dùng c? 2 lo?i khay: khay nông và khay sâu
    + Dùng khay 3-3,5kg g?o (n?u ???c 28 kg g?o/ m?)
    + Dùng khay 4-4,5kg g?o (n?u ???c 36 kg g?o/ m?)
- L??ng gas tiêu th?: 0,8 - 1,0 kg/h. T? dùng h? th?ng van c?p ga áp su?t th?p nh? các b?p ga gia ?ình nên ti?t ki?m ga
- T? dùng h? th?ng ?ánh l?a m?i b?ng magneto, ho?t ??ng ?n ??nh, ?? b?n cao, thích h?p v?i môi tr??ng có ?? ?m cao c?a Vi?t Nam
- Áp su?t: 0.015-0.02 Pa
- Th?i gian n?u m?t m?: 50 - 55phút
- Thân và cánh t? g?m 3 l?p, trong ?ó 2 l?p Inox 201 dày 0,5 - 0,6mm, ? gi?a là l?p cách nhi?t b?ng Polyurethane ???c b?m d??i áp xu?t cao, chi?u dày l?p cách nhi?t 35-38mm. ?áy t? ???c làm b?ng inox dày 1,2mm, h? th?ng ?ng gia nhiêt dày 1,5mm. Ph?n gia nhi?t có k?t c?u d?ng ?ng t??ng t? nh? các n?i h?i công nghi?p nên hi?u su?t truy?n nhi?t cao, cho phép t?n d?ng tri?t ?? nhi?t l??ng.  
- Van x? áp ??ng b? ?? ??m b?o an toàn cho ng??i s? d?ng.
- Có h? th?ng c?p n??c t? ??ng b?ng van phao.
- Có van x? ?áy thu?n ti?n cho vi?c v? sinh t?.
- T? ???c ??t trên 4 bánh xe ?? ti?n di chuy?n v? trí.
- Kích th??c t?ng th?: 710 x 660 x 1300mm (R x N x C)
- Tr?ng l??ng c?a t?: 65kg
- Mã s?n ph?m: VNK8-G
 

C?u t?o c?a t? h?p giò ch?

T? h?p giò ch? có c?u t?o nh? m?t n?i h?i mini,thi?t b? này dùng h?i n??c ?? làm chín th?c ph?m. H?i n??c ???c ?un nóng ??n nhi?t ?? t?i h?n c?a n??c và t?o ra ngu?n h?i n??c bão hòa, h?i n??c s? truy?n t?i nhi?t và cung c?p làm chín s?n ph?m bên trong c?a t?. H?i n??c s? ???c ??i l?u t? nhiên t? d??i lên trên.
 

T? có th? h?p h?i s?n

Ngoài vi?c dùng ?? h?p giò ch?, có th? h?p th?c ?n, h?i s?n gi? ???c ch?t dinh d??ng, món ?n ngon h?n
 
T? H?P GIÒ CH?
 

Mua hàng liên h?: 0962.424.789

??a ch? c?a hàng: 85 ??i C? Vi?t – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Sản Phẩm Cùng Loại

Máy xay thịt HD12
giảm giá

4.200.000₫

3.500.000₫

Tủ Hấp  giò chả 8 khay gas
giảm giá

11.400.000₫

10.700.000₫

Tủ hấp giò chả dùng gas
giảm giá

10.700.000₫

10.000.000₫

Máy xay giò chả 2kg
giảm giá

3.800.000₫

3.200.000₫

Máy xay giò chả 20kg
giảm giá

35.600.000₫

33.800.000₫

Máy xay giò chả 15 kg
giảm giá

29.800.000₫

28.300.000₫

Máy xay giò chả 10kg
giảm giá

26.300.000₫

25.200.000₫

Máy xay giò chả 5kg
giảm giá

17.900.000₫

16.800.000₫

Máy xay giò chả 3 kg
giảm giá

7.500.000₫

6.500.000₫

Đóng
Đóng